Palvelumme

Hoitojakson alussa asiakas haastatellaan huolellisesti tausta- ja terveystietojen sekä oireen osalta huomioiden myös psyko-sosiaalis-fyysiset tekijät. Lisäksi tehdään fysioterapeuttinen tutkiminen.

Näiden perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös tarvittaessa apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä muiden hoitavien tahojen kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä hoitaviin lääkäreihin ja muihin tahoihin esim. apuvälineasioissa.

Rautakunnossa on käytössä A-tason sähköinen potilasjärjestelmä ja asiakaskirjaamiset ja fysioterapiapalautteet menevät suoraan KANTA-palveluun, josta tarvittaessa asiakas itse tai esimerkiksi lääkäri pääsee lukemaan fysioterapiajakson sisällön.

Kela korvaa osan kustannuksista, kun tulet fysioterapiaan lääkärin lähetteellä. Lähete on voimassa vuoden ajan päivämäärästä, jolloin lähete on allekirjoitettu.

Voit tulla fysioterapiaan myös ilman lääkärin tutkimus- ja hoitomääräystä.